Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Letterlijk: altaar voor het volk. Het is het altaar waar, bij gebrek aan zicht op het hoofdaltaar in het koor, de mis voor de leken (gewone gelovigen) werd opgedragen.


Zie kerk: