Historie van de kerk

Historie

Vier jaar nadat de remonstranten officieel uit de Hervormde Gemeente waren gestapt, werden op 12 oktober 1882 de plannen gepresenteerd voor een eigen onderkomen. Tot dan toe hadden ze gehuurd bij andere kerken en was zelfs het concerthuis het onderkomen van de jonge gemeente geweest.  In de stad kwam ruimte vrij door de sloop van de Groninger vestingwallen, en een kerk paste wel in de plannen voor de invulling van het gebied.  De onder de leden uitgeschreven lening leverde minder op dan het begrote bedrag van 75.000 gulden. De ambities moesten worden bijgesteld, en uiteindelijk werd er aan de Coehoornsingel een kerkgebouw gebouwd voor het bedrag van 40.380 gulden. Begin 1883 werd er begonnen met de bouw, op 11 november van hetzelfde jaar werd de kerk geopend met een preek van voorganger ds. Mosselmans.

De verantwoordelijke architect, H. Ramaker, maakte een ontwerp in een uitgesproken eclectische stijl, waarbij kenmerken uit verschillende stijlperioden zijn samengebracht. De ronde ramen classicistisch, de boogfries romaans, de verticale werking van de steunberen neogotisch. De opvattingen van de Remonstrantse kerk, namelijk het combineren van de christelijke traditie met vooruitstrevend denken, uit zich ook in de diverse aanpassingen in het interieur. Sinds de bouw van de kerk zijn er drie ingrijpende verbouwingen geweest. In 1927 werd het klassieke interieur vervangen door een voor die tijd zeer moderne art decostijl; in 1967 werd deze vervangen door een strakke jaren 60-stijl. De laatste ingrijpende verbouwing vond plaats tussen 2004 en 2006, toen er kantoorruimtes voor de SOGK op het balkon van de kerkzaal werden geplaatst. Tegen de kerk aan is een glazen paviljoen met houten stijlen gebouwd. Daarnaast zijn de trappen teruggebracht aan de voorgevel en is het hek voor het gebouw gerestaureerd.

Het orgel is in de periode 1883-1885 gebouwd door de gebroeders Van Oeckelen.  In 1967 is het loze orgelfront weggehaald en vervangen door een achterwand van met linnen bespannen delen. Een door de kunstenaar Edu Waskowski gemaakt aandachtstuk krijgt een plaats tegen deze wand.

In 2004 nam de Stichting Oude Groninger Kerken het gebouw over, omdat de last van het onderhoud steeds zwaarder begon te drukken op een kleiner wordend aantal leden. De functie van de kerk werd drieledig: de Remonstrantse gemeente heeft er haar diensten op zondag, de SOGK haar kantoor en de exploitatie van de kerk voor congressen, concerten, tentoonstellingen en ontvangsten.